IPA´s historie og udvikling er historien om generationers sammenhold og fremsynethed.

Som 3. generation i en smediefamilie løste den unge Jacob Petersen i 1869 borgerskab som kleinsmed i Nibe. På grund af hans faglige driftighed regnes dette for starten på A/S J. Petersens Beslagfabrik.

Hårdt arbejde, fremsynethed og vilje ændrede efterhånden smedien til mere og mere at tage karakter af fabrik.

Omkring 1880 holdt dampmaskinen sit indtog som drivkraft til de efterhånden mange maskiner, Jacob Petersen havde investeret i. Hermed var den industrialisering, der skulle forvandle smedien til fabrik, for alvor sat i gang.

Efter Jacob Petersens død i 1917 fortsatte sønnen den ekspansive udvikling, og i 1927 blev selskabet omdannet til aktieselskab.

Fra 1939 blev selskabet omdannet til familieaktiesekskab med Joachim Petersen, søn af grundlæggeren, og Valdemar Smith som indehavere og daglige ledere.

Efterkommere af ovennævnte udgør stadig ledelsen af firmaet, og to familiefonde ejer i dag virksomheden.
Endnu en milepæl blev sat i maj 94 da IPA blev ISO-9001 certificeret, indenfor udvikling, produktion og levering af beslag samt underleverandørarbejde indenfor metalforarbejdning, lakering og plastbelægning.

I 1999 indstilledes den sidste produktion i Nibe’s gamle bydel hvor virksomheden har ligget siden 1869. IPA har i dag til huse i nye lokaler i byens udkant smukt beliggende ud til Limfjorden. Der rådes over mere end 20.000 kvadratmeter moderne og fleksibelt indrettede produktionsfaciliteter samt de nødvendige omkringliggende friarealer til brug for kommende udvidelser.